WINSUM.NU

« Terug naar overzicht

Oprichting Werkgroep en een update

De uitkomsten van de enquête vormden het startpunt voor de werkgroep. De werkgroep bestaat uit de volgende leden:
 
  • Sjerp v.d. Velde;
  • Minne Bonnema;
  • Eke van Mourik;
  • Eddy Koops;
  • Simone Kijlstra.
Deze mensen hebben bij het invullen van de enquête aangegeven graag mee te willen werken aan het realiseren van woningbouw in de Driehoek.
Ondertussen heeft de werkgroep 3 bijeenkomsten gehad, is er overleg met de architect Romke Lemstra geweest en is er een onafhankelijke projectmanager aangetrokken. De heer Cees Zeldenrust is de werkgroep komen versterken. Hij zal het hele proces begeleiden en kan er voor zorg dragen dat er niets vergeten wordt.
De architect Romke Lemstra heeft een stedenbouwkundige verkenning uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat het bouwen van alleen huurwoningen onrendabel zal zijn. Er zal een mix van huur- en koopwoningen gerealiseerd moeten worden, om het project rendabel te kunnen laten zijn. 
Momenteel richt de werkgroep zich o.a. op zorgfaciliteiten. Uit de enquête is duidelijk naar voren gekomen dat er een behoefte aan zorgfaciliteiten is. De werkgroep verdiept zich daarom o.a. op de verschillende nieuwe ontwikkelingen in de zorg.
 

MEDEDELINGEN

SOCIALE MEDIA

Binnenkort meer...

COLOFON

Deze website is opgezet door Dorpsbelang en de Algemene Ondernemersvereniging Winsum in samenwerking met de NijsDok. De informatie op de site wordt zo vaak mogelijk aangevuld of aangepast.

CONTACT

Winsum.frl

info@winsum.frl