WINSUM.NU

« Terug naar overzicht

Winsumer Woonbeurs voor Jong & Oud

Herontwikkeling De Driehoek

Voor De Driehoek in Winsum is een uniek plan ontwikkeld, dat ruimte biedt aan starters, gezinnen en ouderen. Het uitgangspunt is dat de ontwikkeling van De Driehoek inspeelt op de vraag. Bij voldoende belangstelling van huurders en kopers gaat de herontwikkeling echt van start. Op 18 juni kunt u op de bouwlocatie komen bekijken wat de bouwplannen zijn en bovendien uw wensen kenbaar maken.

8 à 10 gezinswoningen sociale huur- en koopsector
Woningcorporatie Elkien participeert in de ontwikkeling van De Driehoek door de nieuwbouw van gezinswoningen in de sociale huursector met een maximum huurprijs van € 580,- per maand. Voor de sociale koopwoningen geldt een maximale verkoopprijs van € 155.000,- v.o.n. Plaatselijke ondernemer Bouwbedrijf van der Sloot zal deze woningen bouwen. 

Met elkaar houden we Winsum vitaal
Uniek concept: Vriendenerf Steevast Ontwikkeling heeft een concept uitgewerkt dat inspeelt op veranderingen in de zorg en de wens langer zelfstandig te blijven wonen. Het Vriendenerf bestaat uit een aantal (levensloopbestendige) woningen met gezamenlijke ruimtes voor ontmoetingen en het uitvoeren van hobby’s. Mede door in te spelen op de ‘mienskip’ en dankzij een goede afstemming met thuiszorg Zuidwest Friesland kunnen ouderen langer zelfstandig in Winsum blijven wonen. De woningen in het Vriendenerf worden verhuurd voor een huurprijs van € 550,- tot € 625,- per maand.

Bedrijfsruimtes
Om het ondernemerschap in Winsum te stimuleren is in het concept ruimte gereserveerd voor vier commerciële ruimten waar (door)startende ondernemers zich kunnen vestigen. De bedrijfsruimtes komen nabij de Coöp-supermarkt van de familie Tolsma. 

Wat vindt u op de Winsumer woonbeurs?
- Presentatie van de bouwplannen voor De Driehoek aan de hand van tekeningen en brochures;
- Informatie over de woningtypes;
- Informatie over huur- en koopprijzen van woningen en bedrijfsruimtes;
- Informatie over thuishulp en thuiszorg;
- Presentaties over Vriendenerf en sociale huur- en koopwoningen om 15:30, 17:30 en 20:00 uur. 

flyer

MEDEDELINGEN

SOCIALE MEDIA

Binnenkort meer...

COLOFON

Deze website is opgezet door Dorpsbelang en de Algemene Ondernemersvereniging Winsum in samenwerking met de NijsDok. De informatie op de site wordt zo vaak mogelijk aangevuld of aangepast.

CONTACT

Winsum.frl

info@winsum.frl