WINSUM.NU

« Terug naar overzicht

uitslag enquete herindeling Winsum

In opdracht van Dorpsbelang Winsum en de Algemene Ondernemersvereniging Winsum heeft Simmertwirre een enquête uitgevoerd met betrekking tot de herindeling van de gemeente Littenseradiel en waar Winsum volgens de inwoners bij moet aansluiten. Stemgerechtigde inwoners konden hierbij kiezen tussen Westergo (de nieuwe naam wordt Nij-Westergo, Franeker of Waadhoeke) of Leeuwarden en dit aangeven op een enquêteformulier dat huis-aan-huis is verspreid. Men had twee weken tijd om het formulier in te vullen en in te leveren in een van de gesloten bussen bij COOP of Van Der Velde Mode & Slapen. De bussen zijn op 10 oktober geleegd.  Alleen stemmen voorzien van keuze, naam, geboortedatum en paraaf zijn geldig verklaard. De stemmen zijn door vier personen drie keer geteld. 

Uitslag enquête herindeling Littenseradiel m.b.t. Winsum
Aantal kiesgerechtigden in Winsum op 01-10-2015:                        820 = 100 %
Totaal aantal stemmen:                                                               209 = 25,5 %
Aantal geldige stemmen:                                                             198 = 24,1 %
Aantal ongeldige stemmen: 11
Aantal stemmen Westergo:                                                            99 = 50 %
Aantal stemmen Leeuwarden:                                                        99 = 50 %

Op basis van deze uitslag hebben Dorpsbelang Winsum frl en de AOW besloten geen verdere actie te ondernemen in het huidige proces, dat reeds is ingezet door de Gemeente Littenseradiel.
We willen alle bewoners die hebben gestemd bedanken voor hun inzet en medewerking.

MEDEDELINGEN

SOCIALE MEDIA

Binnenkort meer...

COLOFON

Deze website is opgezet door Dorpsbelang en de Algemene Ondernemersvereniging Winsum in samenwerking met de NijsDok. De informatie op de site wordt zo vaak mogelijk aangevuld of aangepast.

CONTACT

Winsum.frl

info@winsum.frl