WINSUM.NU

« Terug naar overzicht

Ridder in de Orde van de Winsumer Spinpude

Er gebeuren rare dingen tijdens de Jaarvergadering van Dorpsbelang....

Tijdens het verhaal van de heer Koning komt een vreemde snuiter binnen met een zwaard en oorkonde!! …

Hij steekt van wal met de woorden:
“Boeren, Burgers en Buitenlui...


Geachte aanwezigen, het is mij een eer dat ik na een zo lange tijd weer eens een ridder in de Orde van de Winsumer Spinpude mag benoemen. Mijn dank gaan uit naar de persoon/personen die deze voordracht hebben gedaan. Dank gaat ook uit naar de commissie die hier over beslist en akkoord heeft gegeven.
De redenen voor riddering zijn dat deze instelling een grote bijdrage levert aan de saamhorigheid binnen Winsum door kleine verenigingen een financiële bijdrage te geven; door Winsum positief op de kaart te zetten; en door sport en muziek te stimuleren binnen het dorp.
Ik zal u niet langer in spanning houden….

Graag zie ik het dagelijks bestuur van de Ploech fan Tsien naar voren!! (Pier Frankena is de enige aanwezig en treedt naar voren).
Deze oorkonde (toont deze aan het publiek) is niet persoonlijk, maar geldt voor alle (oud)leden van de Ploech fan Tsien. Pier, op ‘e knibbels! En bij deze ridder ik de Ploech fan Tsien in de Orde van de Winsumer Spinpude (en zwaait zijn zwaard naar rechts, links en hop! Op het voorhoofd!).

       

Pier neemt de oorkonde in ontvangst (luid applaus) en glundert ervan…de aanwezige ridder Gerrit Hoekstra heet hem en de Ploech van harte welkom in het ridderschap.

(de rare snuiter blijkt voorzitter Eddy te zijn, die zich speciaal voor de gelegenheid heeft omgekleed)
 

MEDEDELINGEN

SOCIALE MEDIA

Binnenkort meer...

COLOFON

Deze website is opgezet door Dorpsbelang en de Algemene Ondernemersvereniging Winsum in samenwerking met de NijsDok. De informatie op de site wordt zo vaak mogelijk aangevuld of aangepast.

CONTACT

Winsum.frl

info@winsum.frl