WINSUM.NU

« Terug naar overzicht

De Nationale Herdenking 4 mei 2016

De Nationale Herdenking

Tijdens de Nationale Herdenking op woensdag 4 mei aanstaande herdenken we allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Ieder jaar nodigt het Nationaal Comité 4 en 5 mei een auteur uit om een Jaarthema-tekst te schrijven. Voor 2016 heeft Tamar de Waal de tekst geschreven en deze heeft als titel: “De vrijheid omarmd”.

“Als de vrijheid op de proef wordt gesteld moeten we haar steviger omarmen. 

Dat is niet altijd even makkelijk. Zo schreef de Duits-Nederlandse schrijver en psychiater Hans Keilson (1909-2011), die zijn beide ouders in Auschwitz verloor, over de verleiding de haat van de ander klakkeloos te beantwoorden. Voordat je het weet, bespiegelde Keilson, ben je aan één kant van een gevecht gedrukt. Verruw je zoals je juist nooit wilde verruwen. Laat ook jij je haat de vrije teugel. En word je tenslotte gelijk aan wie eerst je agressor was. Sluipenderwijs ruil je humaniteit, pluralisme en eendracht in voor wraaklust, polarisatie en geweld. Omdat een ánder een onderscheid maakte tussen rassen en groepen, en jou als vijand aanwees. Deze gedachte van Keilson heeft nooit aan kracht ingeboet. Een open en democratische samenleving moet bij confrontatie met het kwaad haar principes, waarden en morele oriëntaties nooit opgeven.

Vrij van Oorlog

Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogsgeweld sindsdien. Ook staan we erbij stil dat sinds 1945 de wereld nog geen dag vrij is geweest van oorlog. Voor ons koninkrijk was het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945 bijvoorbeeld ook geen bevrijding. Twee dagen later begon de dekolonisatiestrijd van een land op zoek naar vrijheid. Vanwege deze geschiedenissen reflecteren we op het verleden en proberen we lessen te trekken voor het heden en de toekomst.”

Meer informatie is te vinden op de website www.4en5mei.nl van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. 

Twee minuten stilte 

De Nationale Herdenking wordt in Nederland ieder jaar op 4 mei gehouden. Op veel plaatsen vinden herdenkingsplechtigheden plaats en worden bloemen gelegd bij monumenten.

Van 18.00 uur tot zonsondergang zullen van openbare gebouwen de vlaggen halfstok worden gehangen. Particulieren wordt verzocht deze gedragslijn te volgen. Van 19.45 uur tot 30 seconden voor 20.00 uur luiden de klokken van kerken. 

Vanaf 20.00 uur tot 20.02 uur wordt op de herdenkingsplaatsen en in de naaste omgeving volkomen stilte in acht genomen. De enige uitzondering kunnen de acht slagen van de klok zijn. Voor zover mogelijk worden alle activiteiten in het openbare leven en het verkeer gedurende deze twee minuten stopgezet. De radio- en televisieomroepen en het openbaar vervoer vervullen hierbij een voorbeeldfunctie.

Herdenkingsplechtigheden

In onze gemeente zal aan de herdenking van álle oorlogsslachtoffers uit het Koninkrijk (of waar ook ter wereld) aandacht worden gegeven in Mantgum, Easterein, Kûbaard en Wjelsryp. In deze plaatsen zal een “stille tocht” of een herdenking worden gehouden. 

Herdenkingsplechtigheid te Mantgum

De herdenking op het kerkhof op Skillaerd bij Mantgum is de officiële herdenkingsplechtigheid van de gemeente Littenseradiel. 

De stille tocht begint ’s avonds om 19.40 uur in Mantgum op de parkeerplaats bij het kruispunt Seerp van Galemawei / Swannedrift en voert naar de begraafplaats op Skillaerd. De stoet zal worden voorafgegaan door leden van het college van burgemeester en wethouders. De tocht wordt te voet en in stilzwijgen afgelegd.

Nadat op de begraafplaats twee minuten stilte in acht zijn genomen, zullen namens het gemeentebestuur twee collegeleden een herdenkingskrans leggen bij de graven van de aldaar begraven gevallenen. 

Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om dit voorbeeld te volgen en ook bloemen bij de graven te leggen.

Tijdens de stille tocht nemen leerlingen van de De Pikeloer in Wiuwert deel aan de herdenkingsceremonie door de krans voor het gemeentebestuur naar het kerkhof te dragen.

Easterein

De herdenkingsplechtigheid te Easterein begint om 19.30 uur in ‘Kunstcentrum In de Kerk’, waarna de stille tocht naar de Martinikerk voert voor de kranslegging.Kûbaard

Vanaf 19.15 uur zal er in de Victorkerk in Kûbaard een herdenkingsplechtigheid worden gehouden met als afsluiting een kranslegging bij het monument. 

Wjelsryp

De stille tocht te Wjelsryp, ’s avonds om kwart voor acht, voert vanaf het schoolplein van de basisschool naar de kerk voor een sobere plechtigheid.

MEDEDELINGEN

SOCIALE MEDIA

Binnenkort meer...

COLOFON

Deze website is opgezet door Dorpsbelang en de Algemene Ondernemersvereniging Winsum in samenwerking met de NijsDok. De informatie op de site wordt zo vaak mogelijk aangevuld of aangepast.

CONTACT

Winsum.frl

info@winsum.frl