WINSUM.NU

« Terug naar overzicht

Werkzaamheden bij Wjelsryp

Rijdt u vanaf Franeker naar Winsum? Dan komt u straks bij Wjelsryp een ovonde tegen. De werkzaamheden starten halverwege september en duren tot begin november.

Wat is een ovonde? 

Een ovonde is een ovale rotonde. Een ovonde zorgt ervoor dat verkeer dat op het kruispunt af komt rijden, eerder af moet remmen. Auto’s slaan daardoor gemakkelijker en veiliger af. Ook fietsers en voetgangers kunnen veiliger de weg oversteken. Zij rijden over het midden van de ovonde. Bij het oversteken hoeven ze dan slechts één rijstrook in de gaten te houden. De snelheid van het autoverkeer is het laagst bij de fietsoversteek. Het doorgaande autoverkeer kruist bij een ovonde slechts één keer het fietsverkeer. Daardoor kan het verkeer vlot blijven doorrijden. 

Zo komt de ovonde bij Wjelsryp eruit te zien.
ovonde

Planning en hinder

Op woensdag 21 september start aannemer Jansma B.V. met de werkzaamheden bij het kruispunt. Voor de veiligheid van onze wegwerkers en de weggebruikers is vanaf maandag 3 oktober tot en met vrijdag 28 oktober het kruispunt afgesloten voor al het doorgaande verkeer. De afslag naar Westerein is vanaf 26 september afgesloten. Fietsers en voetgangers kunnen op dat moment wel gewoon langs het werk. De omwonenden van het kruispunt blijven altijd bereikbaar.

Omleidingsroute

Doorgaand verkeer dat op de Froonackerdyk richting Franeker rijdt, krijgt tijdens de werkzaamheden het advies te rijden via de provinciale weg N359 naar Leeuwarden en via de N31 richting Franeker. Verkeer richting Winsum rijdt in tegenovergestelde richting. De omleidingsroutes staan ter plekke met gele borden langs de weg aangegeven.

Bussen

De bushalte bij het kruispunt is tijdens de werkzaamheden afgesloten. Er rijdt een Opstapper die u naar de bushalte in Winsum of Franeker kan brengen. De Opstapper kunt u reserveren via telefoonnummer 0800 280 280 3. Voor meer informatie over de bus of opstaptijden kunt u ook kijken op www.arriva.nl

Achtergrondinformatie

Op de Froonackerdyk (N384) rijdt dagelijks veel verkeer, rond de 5000 voertuigen op een dag. Vanuit de omgeving kwam daarom de wens de weg veiliger te maken. In 2014 begon de provincie met de werkzaamheden aan de Froonackerdyk. Zo legden we bij Boazum en Baard een rotonde aan en kwamen bij Jeth en Mantgum linksafvakken.

Contact

Heeft u vragen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met projectleider Johan Poppe. Hij is bereikbaar via j.poppe@fryslan.frl.

MEDEDELINGEN

SOCIALE MEDIA

Binnenkort meer...

COLOFON

Deze website is opgezet door Dorpsbelang en de Algemene Ondernemersvereniging Winsum in samenwerking met de NijsDok. De informatie op de site wordt zo vaak mogelijk aangevuld of aangepast.

CONTACT

Winsum.frl

info@winsum.frl