WINSUM.NU

« Terug naar overzicht

4 mei Herdenken

Nationale Herdenking op donderdag 4 mei

Tijdens de Nationale Herdenking op donderdag 4 mei herdenken we allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Thema
Ieder jaar nodigt het Nationaal Comité 4 en 5 mei een auteur uit om een Jaarthema-tekst te schrijven. Voor 2017 heeft Arendo Joustra, hoofdredacteur van Elsevier de tekst geschreven en deze heeft als titel: “De kracht van het persoonlijke verhaal ”. Joustra beschrijft hoe persoonlijke verhalen ingezet kunnen worden bij een herdenking of viering. Meer informatie is te vinden op de website www.4en5mei.nl van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. 

Twee minuten stilte 
De Nationale Herdenking wordt in Nederland ieder jaar op 4 mei gehouden. Op veel plaatsen vinden herdenkingsplechtigheden plaats en worden bloemen gelegd bij monumenten. Van 18.00 uur tot zonsondergang zullen van openbare gebouwen de vlaggen halfstok worden gehangen. Particulieren wordt verzocht deze gedragslijn te volgen. Van 19.45 uur tot 30 seconden voor 20.00 uur luiden de klokken van kerken. Vanaf 20.00 uur tot 20.02 uur wordt op de herdenkingsplaatsen en in de naaste omgeving volkomen stilte in acht genomen. De enige uitzondering kunnen de acht slagen van de klok zijn. Voor zover mogelijk worden alle activiteiten in het openbare leven en het verkeer gedurende deze twee minuten stopgezet. De radio- en televisieomroepen en het openbaar vervoer vervullen hierbij een voorbeeldfunctie.

Herdenkingsplechtigheden
In onze gemeente zal aan de herdenking van álle oorlogsslachtoffers uit het Koninkrijk (of waar ook ter wereld) aandacht worden gegeven in Mantgum, Easterein, Kûbaard en Wjelsryp. In deze plaatsen zal een “stille tocht” of een herdenking worden gehouden. 

Herdenkingsplechtigheid Mantgum
De herdenking op het kerkhof op Skillaerd bij Mantgum is de officiële herdenkingsplechtigheid van de gemeente Littenseradiel. De stille tocht begint ’s avonds om 19.40 uur in Mantgum op de parkeerplaats bij het kruispunt Seerp van Galemawei / Swannedrift en voert naar de begraafplaats op Skillaerd. De stoet zal worden voorafgegaan door leden van het college van burgemeester en wethouders. De tocht wordt te voet en in stilzwijgen afgelegd. Nadat op de begraafplaats twee minuten stilte in acht zijn genomen, zullen namens het gemeentebestuur twee collegeleden een herdenkingskrans leggen bij de graven van de aldaar begraven gevallenen. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om dit voorbeeld te volgen en ook bloemen bij de graven te leggen. Tijdens de stille tocht nemen leerlingen van Dûbelspan uit Boazum deel aan de herdenkingsceremonie door de krans voor het gemeentebestuur naar het kerkhof te dragen.

Easterein
De herdenkingsplechtigheid te Easterein begint om 19.30 uur in ‘Kunstcentrum In de Kerk’, waarna de stille tocht naar de Martinikerk voert voor de kranslegging.

Kûbaard
Vanaf 19.15 uur zal er in de Victorkerk in Kûbaard een herdenkingsplechtigheid worden gehouden met als afsluiting een kranslegging bij het monument. 

Wjelsryp
De stille tocht te Wjelsryp, ’s avonds om kwart voor acht, voert vanaf het schoolplein van de basisschool naar de kerk voor een sobere plechtigheid.

MEDEDELINGEN

SOCIALE MEDIA

Binnenkort meer...

COLOFON

Deze website is opgezet door Dorpsbelang en de Algemene Ondernemersvereniging Winsum in samenwerking met de NijsDok. De informatie op de site wordt zo vaak mogelijk aangevuld of aangepast.

CONTACT

Winsum.frl

info@winsum.frl