WINSUM.NU

« Terug naar overzicht

Uitnodiging rondetafelgesprekken Waadhoeke

Eind oktober en begin november zijn er al vier rondetafelgesprekken gehouden. Het is nu tijd voor een vervolg. De Waadhoeke wil nu graag het thema Burgerparticipatie verder uitdiepen.
 
Waarom meepraten? 
Uw inbreng is nuttig om de nieuwe gemeente in te kunnen richten. Zo kan er zo goed mogelijk tegemoet gekomen worden aan uw wensen. 

Voor wie? 
Ondernemers, inwoners en belangengroepen uit Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en een deel van Littenseradiel (Winsum, Baaium, Wjelsryp en Spannum). 
Wanneer zijn de rondetafelgesprekken? 
De rondetafelgesprekken zijn op de volgende data en locaties: 
* Maandag 29 mei, van 19.30 tot 21.30 uur, MFC De Helling in Winsum 
* Dinsdag 30 mei, van 19.30 tot 21.30 uur, ECR Kening State in Franeker 
* Donderdag 1 juni, van 19.30 tot 21.30 uur, Campus Middelsee in Sint Annaparochie 
* Dinsdag 6 juni, van 19.30 tot 21.30 uur, MFA d’ Ald Skoalle in Dronryp 
Het maakt niet uit welke Waadhoeke-gemeente u komt. U kunt de bijeenkomst kiezen die u qua datum het beste past. Komt u bijvoorbeeld uit het Bildt en kunt u alleen maar op maandag 29 mei? Dan bent u van harte welkom in Winsum. Tenslotte zijn we straks ook één gemeente. Aanmelden is niet nodig. 

Hoe ziet het programma eruit? 
U kunt in kleine groepjes met ambtenaren, bestuursleden en raadsleden van gedachten wisselen over verschillende thema’s.

MEDEDELINGEN

SOCIALE MEDIA

Binnenkort meer...

COLOFON

Deze website is opgezet door Dorpsbelang en de Algemene Ondernemersvereniging Winsum in samenwerking met de NijsDok. De informatie op de site wordt zo vaak mogelijk aangevuld of aangepast.

CONTACT

Winsum.frl

info@winsum.frl