WINSUM.NU

« Terug naar overzicht

Streekwurk NWF

Heb jij een goed idee? Vraag subsidie aan!
In Fryslân bruist het van de initiatieven! Streekwurk is op zoek naar initiatiefrijke inwoners die een goed idee hebben om de leefbaarheid in hun wijk, dorp of stad te verbeteren. Via het Iepen Mienskipsfûns stelt provincie Fryslân geld beschikbaar om concrete, lokale projecten van inwoners verder te helpen. Vanuit het Europese LEADER-programma is subsidie beschikbaar voor grote gebiedsbrede projecten ‘fan ûnderen op’ die bijdragen aan de ontwikkelingen in Noardwest-Fryslân. Kortom, ideeën die je leefomgeving laten bruisen en bouwen aan de toekomst van Fryslân. Inspiratie nodig? Kijk dan eens op www.streekwurk.frl. En vergeet natuurlijk niet jouw idee aan te melden!

Hoe werkt het?
DIEN JE IDEE IN 
Wil je graag subsidie aanvragen voor je project? Meld dan eerst je idee aan via www.streekwurk.frl! Binnen enkele dagen nemen zij contact met je op om te bespreken of jouw idee in aanmerking komt voor subsidie. Heb je vragen over een subsidieregeling of advies nodig bij het opstellen van het projectplan? Dan kun je terecht bij het projectbureau.

VRAAG SUBSIDIE AAN 
Het Iepen Mienskipsfûns is drie keer per jaar open voor aanvragen. LEADER heeft twee subsidierondes. Na overleg met jouw contactpersoon ontvang je bij openstelling van de regeling een officieel aanvraagformulier.

BEOORDELING PROJECTEN 
Na sluiting van een subsidieronde bekijkt een groep onafhankelijke inwoners alle projectplannen uit de regio. De groep beoordeelt de plannen onder ander op: draagvlak, continuïteit en samenwerking. Verder kijken ze bij de grote projecten of deze bijdragen aan het versterken van de economische veerkracht van het gebied of vernieuwend zijn en bijvoorbeeld de stad met het omliggende platteland kunnen verbinden.

AAN DE SLAG! 
Heb je bericht gehad dat je subsidie ontvangt voor de uitvoering van jouw project? Dan kun je aan de slag! Heb je subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns ontvangen en sluit jouw project goed aan bij de doelen van Leeuwarden-Fryslân 2018? Dan maak je ook nog eens kans op een beloning van € 2018,-!

Subsidieperiodes 
Je kunt het hele jaar door je projectidee indienen en bespreken met een adviseur. Het officieel aanvragen van subsidie kan in 2017 tijdens de volgende subsidieperiodes:
Iepen Mienskipsfûns: LEADER: 
• 9 januari t/m 3 februari • 27 maart t/m 5 mei
• 1 mei t/m 24 mei • 2 oktober t/m 10 november
• 18 september t/m 13 oktober
Streekwurk Noardwest Fryslân
Raadhuisplein 1
8801 KX Franeker 
Tel: 0517 - 38 07 33 
noardwest@fryslan.frl

Streekwurk provincie Fryslân
Bezoekadres:
Tweebaksmarkt 52
Leeuwarden 

Postadres:
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden 
Tel: 058 - 292 58 89 
streekwurk@fryslan.frl

MEDEDELINGEN

SOCIALE MEDIA

Binnenkort meer...

COLOFON

Deze website is opgezet door Dorpsbelang en de Algemene Ondernemersvereniging Winsum in samenwerking met de NijsDok. De informatie op de site wordt zo vaak mogelijk aangevuld of aangepast.

CONTACT

Winsum.frl

info@winsum.frl