WINSUM.NU

« Terug naar overzicht

Procedure rondom de voordracht voor het Ridderschap in de Orde van de “Winsumer Spinpûden’

Alle personen, instellingen zoals verenigingen, stichtingen en daarmee vergelijkbare organisaties die zich op bijzondere wijze inspannen of hebben ingespannen voor het dorp Winsum kunnen voorgedragen worden voor het Ridderschap in de Orde van de “Winsumer Spinpûden’.
 
Het is niet noodzakelijk –en zelfs wellicht niet wenselijk- dat ieder kalenderjaar een benoeming plaatsvindt. De “exclusiviteit” en daarmee het karakter van de “Orde” kan daardoor worden gewaarborgd.
Een voordracht kan gedaan worden door één of meerdere personen. Beoordeling van de voordracht wordt gedaan door een geheim beoordelingscomité.
Een voordracht moet schriftelijk worden ingediend.
Op de voordracht staat:
-de naam van de voorgedragen persoon of instelling
-de motivatie van die voordracht.
De voordracht moet in een gesloten envelop ingediend worden bij de voorzitter van Dorpsbelang (hierna te noemen DB).
 
Het beoordelingscomité beoordeelt of de voorgedragen persoon of instelling in aanmerking komt voor het ridderschap.
Bij een negatieve beslissing of indien in hetzelfde kalenderjaar al een benoeming heeft plaatsgevonden, eindigt de procedure en stelt het beoordelingscomité de voorzitter van Dorpsbelang via de contactpersoon daarvan op de hoogte.
 
Bij een gunstig oordeel wordt in reguliere gevallen op de eerstvolgende ledenvergadering van DB het nieuwe ridderschap bekend gemaakt. Daar wordt de persoon of instelling ook bekend gemaakt: dat mag niet eerder. De inhuldiging van een nieuwe ridder moet als punt op de agenda van de betreffende ledenvergadering opgenomen worden. (NB. Ook hier geldt geheimhouding van naam/namen).
Alleen in bijzondere gevallen kan het bestuur van Dorpsbelang besluiten om af te wijken van de procedure zoals die hiervoor omschreven is en de voorbereiding van bekendmaking/huldiging daar op aan te passen.
 
 

MEDEDELINGEN

SOCIALE MEDIA

Binnenkort meer...

COLOFON

Deze website is opgezet door Dorpsbelang en de Algemene Ondernemersvereniging Winsum in samenwerking met de NijsDok. De informatie op de site wordt zo vaak mogelijk aangevuld of aangepast.

CONTACT

Winsum.frl

info@winsum.frl