WINSUM.NU

« Terug naar overzicht

Jaarvergadering Dorpsbelang Winsum 12 april 2018, 20:00 uur, MFC de Helling

Uitnodiging Jaarvergadering 2018 Dorpsbelang Winsum Frl
 
Hierbij nodigt het bestuur van Dorpsbelang Winsum u uit tot het bijwonen van de ledenvergadering, die gehouden wordt op donderdag 12 april 2018 om 20:00, in het MFC “De Helling” te Winsum. Tot dan, de koffie en thee staan voor u klaar!
 
AGENDA
1.  Opening & welkomstwoord
2.  Mededelingen
3.  Goedkeuring notulen verslag jaarvergadering 28 maart 2017 (ter inzage op de tafels)
4.  Jaarverslag 2017
5.  Financieel overzicht 2017 (ter inzage op de tafels) en vaststelling contributie
6.  Verlag kascommissie: Klaas Koning & Ruurd Bouwma. Reserve lid is Saskia van den Berg.
7.  Bestuursverkiezing
     Aftredend zijn Jaap Pater en Simone Kijlstra-Frieswijk. Simone is herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich alsnog tot uiterlijk een half uur voor
     aanvang van de vergadering aanmelden, op voordracht van minimaal 10 leden, onder overleg van een lijst met minimaal 10 handtekeningen van
     leden. 
     Er staan nu nog twee vacatures voor bestuurslid open! Kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur, voorafgaand aan de vergadering.
 
PAUZE/SKOFT
 
8.  Jos van der Kooij, Brandweer Fryslân
9.  Rondvraag
10.Sluiting
  
In mei is het weer tijd voor de jaarlijkse incasso van de contributie voor Dorpsbelang. Naar alle verwachting zal de contributie € 5,50 bedragen, maar deze wordt definitief vastgesteld tijdens de jaarvergadering. De jaarlijkse incasso kunt u herkennen aan het incassant-id van Dorpsbelang: NL85ZZZ400057780000.
  
Bent u nog geen lid van Dorpsbelang Winsum, vul dan de bon op de achterzijde in en lever hem in tijdens de vergadering.

MEDEDELINGEN

SOCIALE MEDIA

Binnenkort meer...

COLOFON

Deze website is opgezet door Dorpsbelang en de Algemene Ondernemersvereniging Winsum in samenwerking met de NijsDok. De informatie op de site wordt zo vaak mogelijk aangevuld of aangepast.

CONTACT

Winsum.frl

info@winsum.frl