WINSUM.NU

« Terug naar overzicht

Notulen 23e ledenjaarvergadering 12-04-18 Dorpsbelang Winsum

Notulen 23e ledenjaarvergadering dorpsbelang Winsum,
12-04-2018, MFC De Helling.
 
Aanwezig: het bestuur met afmelding van Arnold Strikwerda, deze had verplichtingen bij LF 2018, en 31 dorpsgenoten. Aanwezig vanuit de politiek: Hiske de Schiffart (dorps coördinator), Caroline de Pee (wethouder), mevr. Osinga (vvd waadhoeke), Kees Arendz (gemeentebelangen) en Gea Iedema (fnp).
 
1.Welkomswoord.
Eddy verwelkomd een ieder die aanwezig is, met name de aanwezige personen uit de politiek.
 
2. Mededelingen.
Na de pauze komt er een voorlichter van de brandweer.
Koffie word een ieder aangeboden door het dorpsbelang.
Klein leed zoveel mogelijk doorgeven bij de gemeente.
Nog even een speciaal woord voor het dorpsbelang, dit jaar verlaten 2 personen het dorpsbelang en volgend jaar kunnen weer 2 personen het dorpsbelang verlaten, dan zou het zomaar kunnen zijn dat er maar 3 personen overblijven, dan stopt het bestaan van het dorpsbelang, graag opgave van nieuwe leden.
 
3. Notulen.
De notulen van de vorige vergadering(28-03-2017) liggen op tafel en word door een ieder doorgelezen, als eenieder het heeft gelezen vraagt de voorzitter of de notulen kunnen worden goedgekeurd, niemand heeft op- of aanmerkingen en worden dan ook goedgekeurd.
 
4. Jaarverslag.
Het jaarverslag word door Simone voorgelezen. Er zijn geen opmerkingen uit de zaal, Simone word bedankt voor het voorlezen.
 
5. Financieel overzicht.
Simone geeft uitleg over de financiële zaken. Pieter Hilverda heeft een vraag over “it byld”, of het geld dat daarvoor gereserveerd is ook gebruikt kan worden voor een kaatsmuur? Nee dat is gereserveerd voor een byld in het dok en het is wel de bedoeling dat dat er nog komt.
 
6. Kascommissie.
Klaas en Ruurd zijn bij Simone op de koffie geweest en hebben de kas gecontroleerd en goedgekeurd. Klaas verlaat de kascommissie en Richard Rob word reservelid.
 
7. Bestuursverkiezing.
Jaap Pater verlaat i.v.m. verhuizing naar Wommels het bestuur van het dorpsbelang. Momenteel word zijn er geen mensen die hun hebben aangemeld als lid van bestuur, Eddy benadrukt nog maar eens de noodzaak, dat als er geen nieuwe leden bijkomen, dat het dorpsbelang volgend jaar ophoud te bestaan.
 
Pauze.
 
8. Voorlichting brandweer.
Jos v/d Kooi van de brandweer geeft een voorlichting over hoe te voorkomen van vele branden en het bestrijden van kleine branden, en beantwoord nog enkele vragen uit de zaal.
 
9. Rondvraag.
Hoekstra: Zijn de dossiers overgedragen van oude gemeente naar de nieuwe gemeente, en hoe word hier mee omgegaan? Hiske de Schiffart (dorpscoördinator) geeft hier antwoord op, daar word aan gewerkt, en hebben daar volgende week een vergadering belegd met het bestuur van het dorpsbelang.
 
Bewoners van de Tsjettel: Bij de speeltuin “ it Stobbegat” is het hekwerk verwijderd, wanneer komt daar een nieuw hekwerk? Zo spoedig mogelijk!
 
Beitske: Hoe komt de brandweer op nauwe plaatsen? Jos v/d Kooi (brandweer) geeft aan dat dat je dat kunt aangeven bij de brandweer, die komen dan op verzoek, om de situatie te bekijken.
 
Piet Heslinga: de driehoek, gaat dat door? Ja dat gaat door, de grond is aangekocht.
 
P. Visser: Wederom komt de sideriushoeke aan bod, of er een stopstreep of stopbord kan komen, Eddy geeft dat dit niet zal gaan gebeuren, omdat dit bij de verantwoording van de bestuurder ligt. De volgende vraag van de heer Visser is of er ook een voetpad kan komen vanaf de Fixet tot aan de rotonde Baaium? Dan zullen er een paar sloten moeten worden omgelegd en andere stukken grond moeten worden aangekocht, ook dit zal niet gebeuren.
 
Franke Heida: Riolering Kleasterdyk, wanneer word dat aangepakt? Bij ons weten was dit al aangepakt, stond eerder in de Skille, bewoners geven aan dat er nog niets aan gedaan is. Bij de tsjerkemourre staan rozen en die lijken nergens meer naar, Eddy zegt nogmaals dat dit kan worden gemeld bij klein leed en dat we dat moeten blijven melden, het bestuur van het dorpsbelang kan er niets mee.
 
 
Als er verder geen vragen zijn, sluit Eddy de vergadering en bedankt iedereen voor zijn en haar komst.
 

MEDEDELINGEN

SOCIALE MEDIA

Binnenkort meer...

COLOFON

Deze website is opgezet door Dorpsbelang en de Algemene Ondernemersvereniging Winsum in samenwerking met de NijsDok. De informatie op de site wordt zo vaak mogelijk aangevuld of aangepast.

CONTACT

Winsum.frl

info@winsum.frl