WINSUM.NU

« Terug naar overzicht

Publiekssessie Duurzaamheid gemeente Waadhoeke 1 oktober

Uitnodiging publiekssessie 1 oktober: 
Energie, wonen, vervoer en afval: Hoe zien we duurzaamheid in de toekomst? 

De gemeente Waadhoeke heeft nog geen duurzaamheidsbeleid. Maar op tal van onderwerpen zijn we al wel bezig met duurzaamheid. We doen bijvoorbeeld mee aan een pilot aardgasvrij wonen, we stimuleren circulariteit, we deden mee aan de duurzame Elfwegentocht en scheiden ons afval. Maar we willen nog meer doen. Hierover willen we als gemeente met onze inwoners in gesprek. Op dinsdag 1 oktober in Ried. 

Duurzaamheidsagenda 
Gemeente Waadhoeke wil een duurzaamheidsagenda opstellen met thema’s als duurzaamheid, biodiversiteit en elektrisch rijden. Met het woord ‘agenda’ wil de gemeente laten zien hoe we dat de komende jaren gaan doen: waar willen we heen, wanneer gaan we dat doen en hoe. 

Met u in gesprek 
We beginnen met een publiekssessie op dinsdag 1 oktober in Dorpshuis De Rede in Ried. Bent u geïnteresseerd in het onderwerp duurzaamheid? We gaan graag met u in gesprek over uw ideeën en oplossingen over het onderwerp. Dit doen we in een informele bijeenkomst, die om 19.30 uur van start gaat (inloop vanaf 19.00 uur). 

Met het oog op een goede voorbereiding van de bijeenkomst is het handig dat wij weten op hoeveel deelnemers wij kunnen rekenen. U kunt u tot 23 september aanmelden bij Froukje Brander. Haar e-mailadres is f.brander@waadhoeke.nl. 

“Ut namme fan de gemeente Waadhoeke nûgje ik jo graach út om 1 oktober mei te tinken, mei te praten, te diskusjearen en advisearjen oer it nije Duorsumensbelied fan Waadhoeke. Wat fine jim fan de oanpak oant no ta? En hoe sjogge jim nei de takomst? 
Ik sjoch jimme graach op tiisdei 1 oktober. 

Mei freonlike groetnis, Jan Dijkstra, wethâlder Duorsumens.“

MEDEDELINGEN

SOCIALE MEDIA

Binnenkort meer...

COLOFON

Deze website is opgezet door Dorpsbelang en de Algemene Ondernemersvereniging Winsum in samenwerking met de NijsDok. De informatie op de site wordt zo vaak mogelijk aangevuld of aangepast.

CONTACT

Winsum.frl

info@winsum.frl