WINSUM.NU

« Terug naar overzicht

Zienswijze openbaar vervoer

Zienswijze op de aanbestedingsstukken “Programma van Eisen Openbaar vervoer Concessie Fryslân 2022 2032” en een “Nota van uitgangspunten aanbesteding busvervoer Fryslân 2022 2032” 

Datum, 14 maart 2020 

De Provincie Fryslân heeft begin februari 2020 de uitgangspunten en het programma van eisen gepubliceerd voor een nieuwe concessie voor het busvervoer in Fryslân. U maakt onderscheid in A, B, C en D-lijnen. De lijnen 35 en 75 hebben daarbij de categorie C of D gekregen. Een lage prioriteit waar uw uitgangspunten ruimte geeft tot verschraling van het aanbod. 
CDA Waadhoeke en de mede-indieners willen u hierbij meegeven dat een goede openbaarvervoer verbinding van de dorpen op het platteland (met een grotere kern van meer dan 200 inwoners) van groot belang is om de leefbaarheid te behouden en krimp tegen te gaan. Zonder openbaar vervoer wordt de krimp gestimuleerd en zullen er (nog) meer voorzieningen in deze dorpen verdwijnen. 
Uw uitgangspunten geven ons geen zekerheid dat de huidige buslijnen in de dorpen Achlum, Hitsum, Tsjom, Welsrijp, Winsum, Dongjum, Tzummarrum, Oosterbierum, Sexbierum, Pietersbierum een goede verbinding houden met de hoofdroutes, de stad Franeker, het treinstation en de scholen voor het voortgezet onderwijs. CDA Waadhoeke en de dorpsbelangen van de genoemde dorpen kunnen daarom niet instemmen met uw uitgangspunten. 
Wij vinden de volgende uitgangspunten essentieel en vragen u die toe te voegen; 
1) Leefbaarheid in dorpen op het Friese platteland boven snelheid en efficiëntie van het busvervoer te plaatsen. Openbaarvervoer is essentieel voor de leefbaarheid in de dorpen. 
2) De stad Franeker is een knooppunt in de hoofdroute en moet met openbaarvervoer goed bereikbaar zijn vanuit de omringende dorpen. 
3) Het voortgezet onderwijs in Franeker (AMS en RSG) met het openbaarvervoer bereikbaar is voor omliggende dorpen door goede aansluitingen. 
4) De hoofdroutes van het openbaarvervoer (lijn 92, lijn 97 en treinstation) goed bereikbaar blijven vanuit de genoemde dorpen. 
5) Het project “BûtenGewoan Berikbar” een duidelijke positie krijgt in de aanbestedingsstukken 

Wij zien uw reactie en uw definitieve uitgangspunten met belangstelling tegemoet 

CDA Waadhoeke, 
Mede namens 
Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum 
Dorpsbelang Oosterbierum-Kloosterlidlum 
Dorpsbelang Tzummarrum Fridgum 
Dorpsbelang Dongjum-Boer 
Dorpsbelang Achlum 
Dorpsbelang Tsjom, 
Dorpsbelang Wjelsryp 
Dorpsbelang Winsum

MEDEDELINGEN

SOCIALE MEDIA

Binnenkort meer...

COLOFON

Deze website is opgezet door Dorpsbelang en de Algemene Ondernemersvereniging Winsum in samenwerking met de NijsDok. De informatie op de site wordt zo vaak mogelijk aangevuld of aangepast.

CONTACT

Winsum.frl

info@winsum.frl