WINSUM.NU

« Terug naar overzicht

Uw mening over verkeer in de gemeente Waadhoeke

De gemeente hoort graag uw mening over het verkeer in de gemeente.
- Op welke thema's moet de gemeente inzetten met het verkeers- en vervoerbeleid?
- Wat gaat al goed en moet vooral behouden blijven?
- En wat ervaart u als knelpunten, wat moet beter?
Om straks keuzes te kunnen maken, wil de gemeente graag vooraf een goed beeld hebben van wat er leeft en speelt in de gemeente Waadhoeke. Via een enquête kunt u daar een bijdrage aan leveren. Dus vul de enquê in op https://app.maptionnaire.com/nl/9469/.
Misschien kunt u hierbij aandacht geven aan de gevaarlijke situatie op de Sideriushoeke. Dorpsbelang en de Algemene Ondernemersvereniging Winsum, hebben samen een notitie opgesteld om verbetering van de verkeersveiligheid, voor met name fietsers en voetgangers, op dit kruispunt te realiseren. Dit zou mogelijk gemaakt kunnen worden via het nieuwe verkeersplan. Aansluitend is Dorpsbelang Baaium bezig om een fietspad te realiseren van Hatsum/Station Dronrijp naar de rotonde in de N384 bij het industrieterrein. Ook dit zou een enorme verbetering van de verkeersveilgheid voor fietsers en voetgangers betekenen. Misschien kunt u ook aandacht aan dit plan geven, bij het invullen van de enquête.

MEDEDELINGEN

SOCIALE MEDIA

Binnenkort meer...

COLOFON

Deze website is opgezet door Dorpsbelang en de Algemene Ondernemersvereniging Winsum in samenwerking met de NijsDok. De informatie op de site wordt zo vaak mogelijk aangevuld of aangepast.

CONTACT

Winsum.frl

info@winsum.frl