WINSUM.NU

Verenigingen

Algemene Ondernemersvereniging Winsum
Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: dhr. P. Heslinga, heslinga@jansma.biz
secretaris: dhr. L. Kingma, lammert@frankenawinsum.nl
penningmeester + ledenadministratie: mevr. B. Kramer, montagebedrijfwjkramer@ziggo.nl
algemeen bestuurslid: dhr. G. Greidanus, gerard@greidanuswinsum.nl
@frankenawinsum.nl
algemeen bestuurslid: mevr. T. Lycklama à Nijeholt, titia@bouwbedrijfvdsloot.nl  


It Pikepôltsje
Peuteropvang it Pikepôltsje
Molepaed 21
8831 XJ Winsum
Tel: 0630044136 (bereikbaar op di/wo/do/vr tussen 8.00 en 11.45 uur)
bekijk de webpagina 


De ploech fan tsien:

www.deploechfantsien.nl


De Blierbekjes:
www.deblierbekjes.nl
Contactgegevens De Blierbekjes
> Tietsya van Wieren: twvanwieren@gmail.com, 0517-342177 - 06-50967331


Biljartgenootschap de Lakenridders
Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Johannes Boersma, 06-46173035
Penningmeester: Ruurd Bouwma, 06-15146752
Secretaris: Pieter Hilverda, 06-20356434


Uitvaartvereniging "Hora Ruit"
Bestuurssamenstelling:
Klaas Koning, voorzitter                                 tel. 0517-342187, mailadres: klaas@fa-hwkoning.nl
Minne Bonnema, secretaris                           tel. 0517-341214, mailadres: horaruitwinsum@gmail.com
Ida Bouwma , 1e penningmeester                 tel. 0517-341952, mailadres: hesselb@hetnet.nl
Janny van der Velde, 2e penningmeester     tel. 0517-342201, mailadres: w.vd.vaart@hetnet.nl
Jan Theunis de Jong, algemeen lid               tel. 0517-341695, mailadres: dejongjant@gmail.com 

 
Lees hier de aangepaste versie van het huishoudelijk reglement van de Uitvaartvereniging "Hora Ruit".
Lees hier de 
statutenwijziging 2022 van de Uitvaartvaartvereniging "Hora Ruit".
 

Fierljep Feriening Winsum e.o.
http://www.fierljeppenwinsum.frl/
www.facebook.com/fierljeppenwinsum
www.twitter.com/fierljep_winsum
Voorzitter: Anna Martha van der Mei, voorzitter@fierljeppenwinsum.frl, 0629 080 771
Secretaris: Freerk Broekstra, info@fierljeppenwinsum.frl, 0617 103 054
Penningmeester: Thirza Diks, penningmeester@fierljeppenwinsum.frl, 0646 066 661
Terreinploeg: Piet Boersma, 0628 961 311
Hooftrainer: Jildou Kesimaat, 0618 650 850
Vrijwilligers: vacature


Tennisvereniging Topspin Winsum
Email:: topspinwinsum@gmail.com
Website: www.topspinwinsum.frl
Zwaantje Lycklama à Nijeholt (Voorzitter)
Lize Bakker (Penningmeester)
Haintje Kuipers (Secretaris) 06 11802938

Voor meer informatie kunt u klikken op deze link:
Informatie Tennisvereniging Topspin Winsum

MEDEDELINGEN

SOCIALE MEDIA

Binnenkort meer...

COLOFON

Deze website is opgezet door Dorpsbelang en de Algemene Ondernemersvereniging Winsum in samenwerking met de NijsDok. De informatie op de site wordt zo vaak mogelijk aangevuld of aangepast.

CONTACT

Winsum.frl

info@winsum.frl