WINSUM.NU

Verenigingen

Algemene Ondernemersvereniging Winsum
Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: dhr. P. Heslinga, heslinga@jansma.biz
secretaris: mevr. J. Tolsma, Meamerterdyk 5, 8831 XZ Winsum, coopwinsum@ziggo.nl
penningmeester + ledenadministratie: mevr. B. Kramer, montagebedrijfwjkramer@ziggo.nl
algemeen bestuurslid: dhr. L. Kingma, lammert@frankenawinsum.nl
algemeen bestuurslid: mevr. T. Lycklama à Nijeholt, titia@bouwbedrijfvdsloot.nl  


It Pikepôltsje
Peuteropvang it Pikepôltsje
Molepaed 21
8831 XJ Winsum
Tel: 0630044136 (bereikbaar op di/wo/do/vr tussen 8.00 en 11.45 uur)
bekijk de webpagina 


De ploech fan tsien:

www.deploechfantsien.nl


De Blierbekjes:
www.deblierbekjes.nl
Contactgegevens De Blierbekjes
> Tietsya van Wieren: twvanwieren@gmail.com, 0517-342177 - 06-50967331


Biljartgenootschap de Lakenridders
Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Johannes Boersma, 06-46173035
Penningmeester: Ruurd Bouwma, 06-20450168
Secretaris: Pieter Hilverda, 06-20356434


Uitvaartvereniging "Hora Ruit"
Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: dhr. F. Heida, tel.:0517-341898, email: f.s.heida@kpnplanet.nl
secretaris: dhr. M. Bonnema, postadres: De Omrin 19c, 8831 ZC  Winsum, tel.: 0517-341214, email: horaruitwinsum@gmail.com
penningmeester I + ledenadministratie: mevr. A. Sieswerda, tel.: 0517-341851, email: Anneke_Sieswerda@hotmail.com
penningmeester II: mevr. J. van der Velde, tel.: 0517-342201, email: w.vd.vaart@hetnet.nl
algemeen bestuurslid: dhr. J.T. de Jong, tel.: 0517-341695, email : kbabma@planet.nl  

Lees hier de nieuwsbrief van Uitvaartvereniging "Hora Ruit"
Lees hier het huishoudelijk reglement 2019 van de Uitvaartvereniging "Hora Ruit"


Fierljep Feriening Winsum e.o.

http://www.fierljeppenwinsum.frl/
www.facebook.com/fierljeppenwinsum
www.twitter.com/fierljep_winsum
Voorzitter: Anna Martha van der Mei, voorzitter@fierljeppenwinsum.frl, 0629 080 771
Secretaris: Freerk Broekstra, info@fierljeppenwinsum.frl, 0617 103 054
Penningmeester: Thirza Diks, penningmeester@fierljeppenwinsum.frl, 0646 066 661
Terreinploeg: Piet Boersma, 0628 961 311
Hooftrainer: Jildou Kesimaat, 0618 650 850
Vrijwilligers: vacature 

MEDEDELINGEN

SOCIALE MEDIA

Binnenkort meer...

COLOFON

Deze website is opgezet door Dorpsbelang en de Algemene Ondernemersvereniging Winsum in samenwerking met de NijsDok. De informatie op de site wordt zo vaak mogelijk aangevuld of aangepast.

CONTACT

Winsum.frl

info@winsum.frl