WINSUM.NU

Wenjen yn Winsum


                                                                          Wenjen yn Winsum

                                                                                   


13 mei 2017 WOK (Winsum Op de Kaart)
De werkgroep Wenjen yn Winsum zal tijdens WOK in de tent bij het MFC De Helling aanwezig zijn met de plannen voor de Driehoek. U kunt hier o.a. kennis nemen van een plattegrond van de Driehoek met de indeling van het gebied met de huizen van Bouwgroep Noord en Bouwbedrijf van der Sloot, parkeergelegenheid, e.d.. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om vragen te stellen.

28 maart 2017 Update bouwplannen
De plannen voor de "Driehoek" in Winsum m.b.t. het Vriendenerf zijn van de baan. Maar er is niet stil gezeten. Momenteel wordt er samen met Bouwgroep Noord uit Drachten opnieuw een plan voor de "Driehoek" ontwikkeld. Meer hierover op de jaarvergadering van Dorpsbelang Winsum op 28 maart om 19:30 in het MFC De Helling.
Houdt ons ook bij op facebook: wenjenynwinsum

18 juni 2015 Winsumer Woonbeurs voor Jong & Oud
Herontwikkeling De Driehoek 

Voor De Driehoek in Winsum is een uniek plan ontwikkeld, dat ruimte biedt aan starters, gezinnen en ouderen. Het uitgangspunt is dat de ontwikkeling van De Driehoek inspeelt op de vraag. Bij voldoende belangstelling van huurders en kopers gaat de herontwikkeling echt van start. Op 18 juni kunt u op de bouwlocatie komen bekijken wat de bouwplannen zijn en bovendien uw wensen kenbaar maken.

8 à 10 gezinswoningen sociale huur- en koopsector 
Woningcorporatie Elkien participeert in de ontwikkeling van De Driehoek door de nieuwbouw van gezinswoningen in de sociale huursector met een maximum huurprijs van € 580,- per maand. Voor de sociale koopwoningen geldt een maximale verkoopprijs van € 155.000,- v.o.n. Plaatselijke ondernemer Bouwbedrijf van der Sloot zal deze woningen bouwen. 

Met elkaar houden we Winsum vitaal
Uniek concept: Vriendenerf Steevast Ontwikkeling heeft een concept uitgewerkt dat inspeelt op veranderingen in de zorg en de wens langer zelfstandig te blijven wonen. Het Vriendenerf bestaat uit een aantal (levensloopbestendige) woningen met gezamenlijke ruimtes voor ontmoetingen en het uitvoeren van hobby’s. Mede door in te spelen op de ‘mienskip’ en dankzij een goede afstemming met thuiszorg Zuidwest Friesland kunnen ouderen langer zelfstandig in Winsum blijven wonen. De woningen in het Vriendenerf worden verhuurd voor een huurprijs van € 550,- tot € 625,- per maand.

Bedrijfsruimtes 
Om het ondernemerschap in Winsum te stimuleren is in het concept ruimte gereserveerd voor vier commerciële ruimten waar (door)startende ondernemers zich kunnen vestigen. De bedrijfsruimtes komen nabij de Coöp-supermarkt van de familie Tolsma. 

Wat vindt u op de Winsumer woonbeurs?
- Presentatie van de bouwplannen voor De Driehoek aan de hand van tekeningen en brochures;
- Informatie over de woningtypes;
- Informatie over huur- en koopprijzen van woningen en bedrijfsruimtes;
- Informatie over thuishulp en thuiszorg;
- Presentaties over Vriendenerf en sociale huur- en koopwoningen om 15:30, 17:30 en 20:00 uur. 

flyer
In het centrum van Winsum worden momenteel plannen ontwikkeld voor woningbouw. De locatie ligt tegenover de COOP supermarkt en vlakbij de andere winkels en het busstation. De plannen bestaan uit geschakelde gezinswoningen, een aantal commerciële ruimten en een vriendenerf.Vriendenerf/zelfstandig wonen, maar wel met zorg voor elkaar
Het vriendenerf is een concept bedacht door Steevast Ontwikkeling, een onderdeel van de Steevast Groep. De Steevast Groep ontwikkelt plannen en projecten op het gebied van maatschappelijk onroerend goed, gericht op de toekomst en rekening houdend met nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Vrijwel iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Maar tot voor kort was het ook vanzelfsprekend dat u kon verhuizen naar een bejaarden- of verpleegtehuis, wanneer thuis wonen door ziekte niet meer mogelijk was. Maar dat is nu niet meer zo. Tegenwoordig moet u zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, ook wanneer dat steeds moeilijker wordt. Een vriendenerf is bedoeld om zelfstandig te blijven wonen, zolang als mogelijk, samen met de buren en zorg door de thuiszorg. Het omvat echter geen verzorging en verpleging, het is ook geen gedwongen samenzijn en er is geen verplichting en dwang. Wel biedt het woonruimte voor alleenstaanden en echtparen vanaf ongeveer 50 jaar. Verder maken een gezamenlijke ruimte voor ontmoeting en een gezamenlijke hobbyschuur deel uit van een vriendenerf.

Alles gebeurt op basis van wederkerigheid, vriendschappelijkheid, zorg voor elkaar. Het moet gedragen worden door mensen, mensen die iets voor elkaar over hebben om als het nodig is ook zelf hulp te ontvangen. De huizen zijn door een afgesloten galerij aan elkaar verbonden, ieder heeft een eigen voordeur met een eigen sleutel. Men loopt niet zomaar bij elkaar over de vloer. De woningen zijn door hun aanpassingen geschikt voor mindervaliden. Iedere woning heeft een klein stukje eigen tuin, dat qua inrichting deel uitmaakt van de gehele buitenruimte (geen schuttingen e.d.). Kortom, een vriendenerf is een erf waar ieder individueel woont met een grote mate van vrijwillige gezamenlijkheid, nabuurschap en zorg voor elkaar. Een “Mienskip yn it lyts” dus. Steevast Ontwikkeling wil de huurprijs van de woningen in het vriendenerf zo laag mogelijk houden, onder de huursubsidiegrens. Steevast Ontwikkeling wil het vriendenerf in Winsum samen met de mogelijk toekomstige bewoners ontwikkelen. Er is voor de bewoners ruimte om hun eigen woonwensen kenbaar te maken en mee te denken. Heeft u belangstelling voor het vriendenerf, vul dan het formulier in, zodat ook uw wensen aan bod komen.

Commerciële ruimten
Een andere component in het woningbouwplan voor Winsum bestaat uit de commerciële ruimten. Er staan een viertal ruimten gepland, die flexibel kunnen worden ingedeeld. Men kan er eenvoudig 2 of 3 ruimten van maken met verschillende oppervlakten. De ruimten zijn geschikt voor bijvoorbeeld een winkel, horecabedrijfje of kantoor. Heeft u interesse voor een commerciële ruimte, vul dan het formulier in!

Gezinswoningen
De derde component van het woningbouwplan in Winsum beslaat de gezinswoningen. Deze woningen zijn huur of koop. De huurwoningen zullen verhuurd worden door woningcorporatie Elkien en de huurprijs zal rond € 580,- liggen. Elkien en bouwbedrijf van der Sloot zijn momenteel in gesprek over een gezamenlijke ontwikkeling van de gezinswoningen. Hoe de woningen er exact uit zullen zien is nu nog niet bekend. Maar heeft u interesse, vul dan het formulier in. Wij zullen u dan uitnodigen op de informatie avond in Winsum, die gehouden zal worden zodra de plannen concreter zijn uitgewerkt.

Ontwerpplan nieuwbouw (maart 2015)
Aan dit ontwerpplan zijn op geen enkele wijze rechten te ontlenen

Geel  Gezinswoningen
Roze  Vriendenerf
Rood 1  Commerciële ruimten
Rood 2 Gezamenlijke ruimten Vriendenerf

 
Heeft u interesse in wonen in Winsum of in één van de commerciële ruimten? Vul dan dit formulier (pagina 4 en 5) in en lever het in, of stuur het op naar:
Wenjen yn Winsum t.a.v. S. Kijlstra-Frieswijk
Lytse Streek 7
8831 XW Winsum-frl

 

MEDEDELINGEN

SOCIALE MEDIA

Binnenkort meer...

COLOFON

Deze website is opgezet door Dorpsbelang en de Algemene Ondernemersvereniging Winsum in samenwerking met de NijsDok. De informatie op de site wordt zo vaak mogelijk aangevuld of aangepast.

CONTACT

Winsum.frl

info@winsum.frl