WINSUM.NU

It Pikepoltsje

Peuteropvang It Pikepôltsje: voor kinderen van 2 tot 4 jaar!
 
Geopend op dinsdag- en donderdagochtend of woensdag en vrijdagochtend van 8:15 tot 11:45 uur.
 
De pedagogisch medewerkers zijn Maya Bonnema en Gerda Strikwerda. Zij worden bijgestaan door de vaste vrijwilligers Zwaantje Lycklama à Nijeholt en Brigitte Greidanus.
 
De kinderen kunnen aangemeld worden via Kids First COP groep: https://www.kidsfirst.nl/contact/inschrijfformulier
De leidsters nemen vervolgens contact met de ouders op.
 
Op de peuteropvang mogen de peuters heel veel spelen en ontdekken. Zo is er een bouw/autohoek, een poppenhoek, kasten vol ontwikkelingsmateriaal en kan er bijna altijd met klei, zand en verf worden gespeeld. Als het weer het toelaat gaan we ook met de kinderen buiten spelen waar de kinderen kunnen rennen, klimmen en fietsen en in de zandbak kunnen spelen.
Er staat altijd een bepaald thema centraal, denk aan de seizoenen, feestdagen of andere onderwerpen die de kinderen aan spreken zoals 'mijn lichaam', 'de winkel', 'dieren', 'ziek zijn' enzovoort.
Ook wordt er regelmatig een knutselwerkje gemaakt passend bij het thema van dat moment. Evenals het zingen van liedjes en het voorlezen van verhaaltjes.
‘s Ochtends is er rond 10:00 uur fruitpauze waarin de peuters hun meegebrachte fruit en drinken kunnen nuttigen.
 
Natuurlijk wordt er feest gevierd als er een peuter jarig is en krijgt hij/zij een peuterdiploma mee als aandenken als hij/zij de peuterschool verlaat.
 
Middels een volgsysteem wordt de ontwikkeling van de peuters in de gaten gehouden. Met de ouders wordt dit in de 10 minuten gesprekken besproken. Mochten er ontwikkelingsachterstanden zijn dan wordt dit besproken met de ouders en samen met hen bekeken wat de volgende stappen kunnen/moeten zijn.
Voor kinderen die extra zorg nodig hebben kunnen wij een VVE (Vroegtijdige Voorschoolse Educatie) programma aanbieden. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met de leidsters en/of het consultatiebureau.
 
De peuteropvang is een goede, leuke en leerzame voorbereiding op de basisschool.
 
Heeft u nog vragen?
Email: PO-Winsum@kidsfirst.nl
Telefoonnummer: 06-30044136
 
Tot ziens op ‘t Pikepoltsje!
 
 


 

MEDEDELINGEN

SOCIALE MEDIA

Binnenkort meer...

COLOFON

Deze website is opgezet door Dorpsbelang en de Algemene Ondernemersvereniging Winsum in samenwerking met de NijsDok. De informatie op de site wordt zo vaak mogelijk aangevuld of aangepast.

CONTACT

Winsum.frl

info@winsum.frl