Bedrijven

Aangesloten bedrijven

Op deze pagina vindt u de bedrijven die lid zijn van de algemene ondernemersverening van Winsum. 

Als doelstelling heeft de algemene ondernemersvereniging Winsum het behartigen van de materiële belangen van de ondernemers en ondernemingen in Winsum en Spannum. Hiervoor ondernemen wij de volgende activiteiten:
  • Het ondersteunen en bevorderen van de economische bedrijvigheid, alsmede de verstandhouding tussen de leden en de diverse overheden, bedrijven en instellingen.
  • Het tonen van belangstelling in het welzijn van de gemeenschap en het leveren van een positieve bijdrage daaraan.
  • Om de onderlinge contacten te stimuleren, wordt er elk jaar, naast een jaarvergadering, een nieuwjaarsreceptie, bedrijfsbezoeken en/of een uitje/activiteit georganiseerd.
In 2017 is er voor het laatst een open bedrijvendag geweest, Winsum op de kaart. De ondernemersvereniging is voornemens dit één maal in de 7 jaar te organiseren.

Meld je ook aan

Bent u lid van de ondernemersvereniging van Winsum ? Meldt u dan nu aan voor een gratis bedrijfsvermelding.

Wilt u ook een bedrijfsvermelding? Neem dan contact op met Titia Lycklama à Nijeholt namens de Algemene Ondernemers vereniging Winsum, titia@bouwbedrijfvdsloot.nl

Welkom

Hartelijk welkom bij dé website van Winsum Frl.

Volg ons ook via sociale media

2024 Welkom bij Winsum.frl
Website en vormgeving: