Dorpskrant

NijsDok

NijsDok is de dorpskrant van Winsum en verschijnt 4 keer per jaar.
Het NijsDok is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt zeker op prijs gesteld.
De dorpskrant wordt verspreid onder alle inwoners van Winsum.
Kopij aanleveren? Wij ontvangen deze graag in word met losse foto's op nijsdok@gmail.com.
Lees hieronder het meest recente NijsDok. 
 
 
 
 
 

Welkom

Hartelijk welkom bij dé website van Winsum Frl.

Volg ons ook via sociale media

2024 Welkom bij Winsum.frl
Website en vormgeving: