Dorpsbelang
Winsum

Dorpsbelang Winsum

Dorpsbelang Winsum (frl)
Dorpsbelang Winsum (frl) is in 1995 opgericht met, zoals vastgelegd in de statuten, als doel: de leefbaarheid en de eensgezindheid in een zich ontwikkeld Winsum zoveel mogelijk te bevorderen dan wel in stand te houden.

Het bestuur
Voorzitter: Jula Gerke Meijsen
Secretaris: Erika Weijer
Penningmeester: Femia Zuidema
Algemene leden: Rens Veenstra, Grietsje Stienstra en Jeltsje Visser

Vergadert eens in de 5-6 weken.
Organiseert jaarlijks een ledenvergadering.
Heeft één keer per jaar een overleg met het bestuur van de Algemene Ondernemersvereniging Winsum (AOW).
Onderhoudt contact met de gemeente Waadhoeke, verenigingen en verschillende instanties en organisaties.

Werkgroepen
Voor “grotere” projecten zijn werkgroepen opgericht met vrijwilligers uit het dorp en bestuursleden van dorpsbelang, zoals o.a. werkgroep wonen, project de Skâns (It Jint), nieuwe dorpswebsite en de dorpsvisie.

Dorpsbewoners
Worden betrokken en op de hoogte gebracht bij projecten d.m.v. enquêtes, inspreekavonden, website en Nijsdok enzovoort.
De bewoners van Winsum frl kunnen vooraf aan een algemene ledenvergadering één of meerdere personen voordragen voor de uitreiking van de Winsumer Spinpûden. De procedure hiervan vindt u verder in dit schrijven.

Lidmaatschap
Iedere inwoner kan lid worden van dorpsbelang voor €5,50 per jaar.

Email: dbwinsumfrl@hotmail.com
Instagram: dbwinsumfrl

Welkom

Hartelijk welkom bij dé website van Winsum Frl.

Volg ons ook via sociale media

2024 Welkom bij Winsum.frl
Website en vormgeving: