Gemeente
Nieuws

Gemeente nieuws

"Klein leed" 

Wilt u bij de gemeente melden dat er iets kapot is, overlast geeft of een gevaar veroorzaakt, zoals bijvoorbeeld slechte bestrating of kapotte straatverlichting, dit kan heel gemakkelijk via de website doorgegeven worden: www.waadhoeke.nl/overlast-gevaar-schade-melden.
 
Intensievere samenwerking Jeugdorganisaties moet leiden tot weerbaardere jongeren

Tien organisaties op het gebied van Jeugd hebben woensdagmiddag 29 mei een samenwerkingsovereenkomst getekend. Met deze samenwerking moeten kwetsbare jongeren beter geholpen worden en daardoor weerbaarder worden. Daarvoor hebben de partijen een aanpak ketensamenwerking Jeugd opgesteld; daarin is aandacht voor het aanpakken en voorkomen van jeugdoverlast, voorlichting over verdovende middelen en ondermijning, een gezonde levensstijl en een mentale gezondheid.

Organisaties die dagelijks met en voor de jeugd in Waadhoeke werken, hebben met de samenwerkingsovereenkomst hun betrokkenheid bekrachtigd bij de Ketenaanpak Jeugd. De samenwerkingsovereenkomst werd getekend in café de Bogt fen Guné, het oudste studentencafé van Nederland. Campus Middelsee, Elan Onderwijsgroep, CBO Noordwest Fryslân, CSG Anna van Schurman, RSG Simon Vestdijk, politie, RIEC Noord Nederland, Connexa, Sport Fryslân en de gemeente verbinden zich aan de samenwerking. Burgemeester Marga Waanders en wethouder René de Vries waren ook aanwezig om namens de gemeente het belang van een intensieve samenwerking te benadrukken.

Het afgelopen jaar hebben alle partijen hun krachten gebundeld om tot een toekomstbestendige aanpak te komen voor het weerbaar(der) maken van kwetsbare jongeren en het voorkomen en aanpakken van overlast door jeugd. Met deze aanpak versterken preventieve maatregelen en eventuele repressieve maatregelen elkaar. Onderdeel van de aanpak is het voorlichten van jeugd en professionals over de risico’s van middelengebruik en ondermijning. Ouders worden in de vorm van een ouderpanel ook betrokken bij de ketenaanpak. Een ander aandachtspunt in de aanpak is (mentale) gezondheid waarbij beweging en gezond eten wordt gestimuleerd.

De samenwerkingspartijen gaan de aanpak Ketensamenwerking Jeugd de komende jaren uitvoeren.

--

Terug

Welkom

Hartelijk welkom bij dé website van Winsum Frl.

Volg ons ook via sociale media

2024 Welkom bij Winsum.frl
Website en vormgeving: