Gemeente
Nieuws

Gemeente nieuws

"Klein leed" 

Wilt u bij de gemeente melden dat er iets kapot is, overlast geeft of een gevaar veroorzaakt, zoals bijvoorbeeld slechte bestrating of kapotte straatverlichting, dit kan heel gemakkelijk via de website doorgegeven worden: www.waadhoeke.nl/overlast-gevaar-schade-melden.
 Mensen met en zonder (licht) verstandelijke beperking als vrijwilligers op stembureaus: doe je mee?

Op 6 juni 2024 zijn de Europese Parlementsverkiezingen. Ook deze keer zullen in veel gemeenten ook mensen met een (licht) verstandelijke beperking als vrijwilliger samen met een andere vrijwilliger actief zijn op een stembureau, ook in Waadhoeke.

Vele inclusieve stembureaus in november
Bij de verkiezingen in november 2023 waren in bijna 200 gemeenten meer dan 350 Prokkelduo’s actief als vrijwilliger. Mensen met een (licht) verstandelijke beperking vormden samen met iemand zonder beperking een vrijwilligersduo dat de reguliere stembureautaken uitvoerde. De duo’s en de andere vrijwilligers op de stembureaus hebben het erg positief ervaren.

Prokkelduo’s in juni
Bij de komende verkiezingen op donderdag 6 juni kunnen ook weer prokkelduo’s ingezet worden. Het is ook mogelijk dat mensen met een (licht) verstandelijke beperking alleen even meekijken of onderdeel zijn van een welkomstteam. Vanuit het VN-verdrag Handicap wordt ook gevraagd om te zorgen voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen en dit is een van de manieren waarop onze gemeente er vorm aan geeft.

Twee prokkelduo’s in Waadhoeke
Ook in de gemeente Waadhoeke is er ruimte voor twee prokkelduo’s, bij de komende verkiezingen voor het Europees Parlement op donderdag 6 juni. Inwoners van Waadhoeke met een (licht) verstandelijke beperking, die het leuk lijkt om een dagdeel mee te helpen op het stembureau, kunnen zich daarom aanmelden. Voor deelname geldt, wie eerst komt, eerst maalt.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.prokkel.nl/inclusieve-stembureaus. Nog steeds vragen? Even mailen of bellen met Saschkia Warners van de gemeente Waadhoeke kan ook, via telefoon 0517 – 380 380 of e-mail s.warners@waadhoeke.nl.
 
Foarbyld Waadhoeke liedt ta meartaligheidskoördinatoren foar hiel Fryslân
It Ryk stelt mei inoar 18 miljoen euro beskikber om nije ôfspraken foar it fuortsterkjen fan de Fryske taal en kultuer út te fieren. Mei in moai sukses foar gemeente Waadhoeke: der wurdt € 1.7 miljoen útlutsen foar in meartaligheidskoördinator foar alle Fryske gemeenten. Waadhoeke hat as iennige gemeente sûnt 2021 al in meartaligenskoördinator.

De nije ôfspraken binne fêstlein yn de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK) dy’t moandei 8 april ûndertekene waard troch minister Hugo de Jonge fan Ynlânske Saken en Keninkryksrelaasjes en Kommissaris fan de Kening yn Fryslân Arno Brok. Ut namme fan de gemeente Waadhoeke wienen wethâlder Jan Dijkstra en meartaligheidskoördinator Gerard de Jong oanwêzich bij de ûndertekening.

Nei Waadhoeks foarbyld
De provinsje hat in soad ynput ophelle by allerhande ynstânsjes, werûnder gemeente Waadhoeke. Dat de funksje fan in meartaligheidskoördinator grutte mearwaarde hat, wurdt no troch de provinsje ûnderstreke mei de winsk om alle Fryske gemeenten in meartaligheidskoördinator te jaan. Dêrfoar lûkt it Ryk € 1.7 miljoen út yn de BFTK.

Komplimint foar de gemeente
In boppeslach foar alle Fryske gemeenten, mar seker ek foar Waadhoeke. Wethâlder Jan Dijkstra: “Wy hawwe yn 2021 as earste gemeente, mei help fan de provinsje, in meartaligenskoördinator oansteld. Dit om ús taalrykdom dy’t wy hjir yn Waadhoeke sa wichtich fine – mei it Frysk, Biltsk en Frjentsjerters – echt struktureel te stypjen en út te bouwen. Dat deputearre Eke Folkerts, de Fryske amtners en it Ryk dit ek sjogge as mearwaarde is in komplimint foar ús. It is in rol dy’t it ferskil meitsje ken.”

Meartaligenskoördinator as brêge
Gerard de Jong: “De meertalighydskoördinator funksjoneert as brûg en netwerker tussen overheden en ‘t taalspeulfeld, met ’t Frysk, maar ok met de streektalen. Ik help bij ‘t ferwezenliken fan doelen op ‘t gebied fan meertalighyd: intern bij de gemeente, en deur de frijwilligers die’t met taal doende
binnen in de gemeente bij de hând te nimmen. Soa krije wij meer foornander, en ‘t ferklaint de ôfstand tussen overhyd en ‘t taalfeld.”

Prioriteiten yn de nije BFTK
Yn de BFTK lizze Ryk en provinsje Fryslân fêst hoe’t sy yn de perioade 2024-2028 wurkje oan de beskerming en befoardering fan de Fryske taal en kultuer. Binnen de nije ôfspraken foar de perioade 2024-2028 binne fiif prioriteiten oanwiisd: sichtberens fan it Frysk yn de iepenbiere romte, digitalisearring fan it Frysk, Frysk yn it ûnderwiis en ûndersyk, taaloerdracht tusken generaasjes en desintraal taalbelied.
Gezocht: tellers en (reserve)stembureauleden

Ben jij 18 jaar of ouder? Dan zijn we op zoek naar jou! Help mee met de Europese verkiezingen op donderdag 6 juni 2024. We zoeken nog mensen die willen helpen als (reserve) stembureaulid of teller. Lees er meer over en meld je aan!

Wat bieden we jou?
Een leuke dag/avond waarbij je samenwerkt met mensen uit de gemeente. En natuurlijk krijg je ook een vergoeding. Als teller krijg je € 50,00 en als stembureaulid € 130,00. Hebben we voldoende stembureauleden, dan kom je op de reservelijst. Word je als reservelid niet opgeroepen? Dan krijg je € 20,00 voor je beschikbaarheid.

Wat ga je doen?
Je kunt meedoen als teller of als stembureaulid.

Dit doet een stembureaulid:
• Samen met de voorzitter en andere leden zorg je ervoor dat de verkiezingen goed en zo veilig mogelijk verlopen.
• Je wijst kiezers op belangrijke informatie bij de ingang, controleert de identiteit en beantwoordt vragen bij de stembus.
• Je helpt na 21.00 uur bij het tellen van de stemmen.

Dit doet een teller:
• Jouw avond begint om 21.00 uur op het stembureau.
• Je telt in een team de stembiljetten.
• Jouw taak zit erop wanneer alle stembiljetten van jouw locatie zijn geteld en het tellen klaar is.

Dit lijkt heel wat, maar maak je geen zorgen. We leiden je goed op. Je volgt een online training (verplicht). Zodat je goed voorbereid begint aan jouw werk op het stembureau.

Aanmelden
Enthousiast? Meld je eenvoudig aan door een mail te sturen naar verkiezing@waadhoeke.nl. Zet in de mail je naam, adres en telefoonnummer.

--

Terug

Welkom

Hartelijk welkom bij dé website van Winsum Frl.

Volg ons ook via sociale media

2024 Welkom bij Winsum.frl
Website en vormgeving: