Geschiedenis
van Winsum

Geschiedenis

Historie
Het oude Friese terpdorp Winsum kent een rijke historie. De vondst van een Romeinse nederzetting betekent niet alleen dat er rond het begin van de jaartelling al bewoning was, maar het tekent ook het belang van de plek in een onbedijkte, gevaarlijke, natte wereld, bereikbaar via een oude kwelderwal, opgehoogd met een terp.
De Hege (hoge) Terp is de straat waar eens één van de hoogste terpen van Friesland stond. Zoals de meeste andere terpen in Noord-Nederland werd deze afgegraven aan het einde van de 19e eeuw vanwege de vruchtbare grond, die gebruikt werd om landbouwgrond te verrijken.

Ontwikkeling van bedrijvigheid
In de loop der eeuwen ontwikkelde Winsum zich tot een bedrijvig dorp. Rond het tijdperk van de industriële revolutie en de opkomst van de melkfabrieken en coöperaties ontstond in Winsum melkfabriek de Klimop, die zorgde voor gestage uitbreiding van het dorp op de zeeklei.
De locatie van de Klimop werd al in het begin van de 2e Wereldoorlog uitgekozen door éen van Winsums grootste ondernemers om zijn bedrijf in landbouwwerktuigen te beginnen: L.S. Miedema. Het bedrijf bestaat nog steeds, op dezelfde locatie aan de Kleasterdyk, nu onder de naam van het Belgische concern DeWulf.

Bedrijven en voorzieningen
Naast de industriële bedrijvigheid van Miedema/ DeWulf kent Winsum vele andere bedrijven, merendeels actief op het bedrijventerrein waaronder bouwbedrijven, bouwmarkten, autobedrijven, Grondverzet, loonwerk en metaalbewerking. Meer in het centrum van het dorp zijn voorzieningen als een zeer goed gesorteerde en ruime supermarkt, textiel en bedcomfort en het markante dorpscafé en cafetaria de Driesprong.

Kerk, geloof en basisonderwijs
Winsum kent een Nederlands Hervormde kerk, de Mariakerk die samen met de kerken van Baard en Easterlittens de Protestantse Gemeente Lank Meamert vormen en een gereformeerde kerk, de Anna kerk.
Het openbaar – en christelijk basisonderwijs is gefuseerd in basisschool “It Bynt”.

Sport en vrije tijd
Sinds jaar en dag in Winsum bekend door het jaarlijks georganiseerde Fries kampioenschap Fierljeppen (polsstokverspringen). Ooit werd gesprongen over de lokale Sint Japiksvaart in het dorpscentrum, nu gebeurt dit op een speciale schans op het sportterrein. Op het sportveld is ook de succesvolle kaatsvereniging actief en aangrenzend de tennisclub Topspin. In de winter wordt het terrein – uiteraard ijs en weder dienende - gebruikt als ijsbaan. Als veilige en gezellige haven is het moderne dorpshuis De Helling de bepalende blikvanger van het sportterrein. Hier wordt menig feest gevierd, waaronder het jaarlijkse dorpsfeest in juni. In de wintermaanden zijn hier ook de biljarters actief.

Prettig toeven
Een aangenaam dorp om te wonen en te vertoeven. Onder de rook van Leeuwarden, dat op 10 minuten afstand ligt, is alles wat een mens kan bedenken bereikbaar. Een goede busverbinding, centraal gelegen en kort bij de afsluitdijk is Winsum koninklijk ontsloten. Mocht je er vandaan willen. En o ja, er worden nieuwe huizen gebouwd…..

Welkom

Hartelijk welkom bij dé website van Winsum Frl.

Volg ons ook via sociale media

2024 Welkom bij Winsum.frl
Website en vormgeving: