Begraafplaats
Maria Kerk

Begraafplaats Mariakerk Winsum

De Mariakerk met haar begraafplaats in Winsum behoort tot de Protestantse Gemeente Lank Meamert. Deze (fusie)gemeente is in 2023 ontstaan na een jarenlange samenwerking van de Hervormde gemeenten Winsum, Baard en Easterlittens. Tussen Winsum en Easterlittens liggen o.a. de terpen Langwerd, Hokwert en Meamert. Een samenvoeging van deze drie namen, heeft de naam “Lank Meamert” opgeleverd.

Rond de kerk ligt de begraafplaats met 41 rijen en 518 graven. De begraafplaats is in de jaren 50 uitgebreid met 240 graven en een columbarium waar 40 urnen geplaats kunnen worden.

Het college van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de administratie en het onderhoud van de begraafplaats Mariakerk. Contactgegevens, het begraafplaatsreglement en de actuele tarieven vindt u op Begraafplaats Winsum (www.lankmeamert.nl).
 

Nieuwe bodes Uitvaartvereniging Hora Ruït per 1 mei 2024

Welkom

Hartelijk welkom bij dé website van Winsum Frl.

Volg ons ook via sociale media

2024 Welkom bij Winsum.frl
Website en vormgeving: