Algemene Ondernemers Vereniging Winsum


Als doelstelling heeft de algemene ondernemersvereniging Winsum het behartigen van de materiële belangen van de ondernemers en ondernemingen in Winsum en Spannum. Hiervoor ondernemen wij de volgende activiteiten:
Het ondersteunen en bevorderen van de economische bedrijvigheid, alsmede de verstandhouding tussen de leden en de diverse overheden, bedrijven en instellingen.
Het tonen van belangstelling in het welzijn van de gemeenschap en het leveren van een positieve bijdrage daaraan.
Om de onderlinge contacten te stimuleren, wordt er elk jaar, naast een jaarvergadering, een nieuwjaarsreceptie en een uitje georganiseerd.Terug

Welkom

Hartelijk welkom bij dé website van Winsum Frl.

Volg ons ook via sociale media

2024 Welkom bij Winsum.frl
Website en vormgeving: